Start Omhoog Inhoud

                    teeltwijze
wat hoe en wanneer ? teeltwijze tips

 

 

 

Label-normen !

        

De kwaliteit van het productieproces en het leefmilieu bepaalt de kwaliteit van het eindproduct.

21/03/2002 -- Sinds augustus 2000 werd de Europese wetgeving voor de biologische teelt uitgebreid naar dierlijke producten. Hier werden de normen vastgelegd waaraan een product moet voldoen om biologisch genoemd te mogen worden. Deze normen worden opgelegd en streng gecontroleerd door BLIK (=Controle Organisatie voor Biologische Landbouw), die ook het label toekent. Voor ons gevogelte in het algemeen en voor onze braadkippen in het bijzonder, gaan wij als volgt te werk om het verdiende label ook te behouden.

Eendagskuikens worden aangekocht bij bedrijven die permanent werken volgens de biologische productieregels. De keuze van de rassen wordt bepaald door hun vermogen om zich aan te passen aan de plaatselijke omstandigheden.  Met broedmachines streven we ook meer naar een "eigen" ras. Met maximum 7/m verblijven ze dan in vaste stallen tot circa 5 weken. Deze stallen bestaan uit een vaste bodem, bestrooid met stro, houtkrullen en vlaslemen. Na 5 weken verhuizen ze naar mobiele stallen in open ruimte, landbouwgronden die volledig voldoen aan de Blik-normen. Ook hier circa 7/m en een continue buitenloop van heel wat meer dan de minimum 4m per kip of parelhoen, of 10m per kalkoen en 5m per eend (met toegang tot een ruime vijver).

De dieren worden doorlopend gevoederd met 100% biologische diervoeders, zonder additieven; hormonen zijn helemaal uit den boze en geneesmiddelen zijn streng gereglementeerd. De minimumleeftijd bij slacht wordt nauwgezet gerespecteerd en vaak overschreden : kuikens minimum 81 dagen, barbarijnse eenden 84, parelhoenders 94 en kalkoenen minimum 140 dagen.

En zo zijn we er zeker van kwaliteit af te leveren en de garantielabel te behouden.

 

 

 

U kunt een e-mailbericht met vragen of opmerkingen over deze website verzenden aan info@gallinero.be.
Copyright 2009 Gallinero
01.12.2009